Historik

Under husets drygt 100-åriga historia har mycket hänt. Här listas några milstenar och kuriosa från det senaste seklet.

För den som är riktigt intresserad rekommenderas denna presentation som hölls under föreningens 90-årsjubileum.

1926: Chokladfabriken en av lokalhyresgästerna.huset

1927: Beslöts att installera hiss i Karlsviksgatan 12.

1936: Överläts tomt på Karlsviksgatan till Stockholms stad för uppförande av allmän gata.

1940: Beslutades enhälligt att bygga skyddsrum för 1.900:- Reserverades en summa (200 kr) till Finlandsinsamlingen.

1953: Beslutades att inköpa tvättmaskin, avgift 2:-/dag.

1958: Installerades oljeeldning, efter beslut på årsmöte.

Huset från St Eriksgatan1969: Beviljades medlemmar att sätta upp TV-antenn för TV2 på egen bekostnad.

1977: Beslutades om stambyte och installation av varmvatten.

1982: Cykelställ på gården. Portlås installeras.

1984: Omläggning av tak och renovering av fasader samt trapphus.

1985: Installation av fjärrvärme. Portvaktslägenhet säljs för 350 tkr.

Innergård med lekstuga1986: Soprum byggdes på gården. Portarna renoveras.

1989: Föreningsmedlemmarna rustar upp det f.d. thélagret till gemensamhetslokal.

1991: Kabel-TV installeras.

1996: Försäljning av föreningens sista hyreslägenhet (320 tkr).

1997: Installation av säkerhetsdörrar i båda husen.

2007: Ommålning av trapphus.

2010: Råvindarna på Karlsviksgatan 12 såldes.

2011: Installation av fiber.

2012: Värmesystem byttes ut.

2015: Stamspolning genomfördes.

2016: Trappmattor sattes in.

2017: Taken renoverades.