Mäklarinformation

Förening: Brf Karlsvik nr 21

Hemsida: bfkarlsvik.se

Föreningen bildades: 1926

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Byggnadsår hus: 1914

Antal lägenheter: 49, varav ingen upplåtes med hyresrätt

Ekonomi: Senaste höjning av månadsavgift februari 2023.

Överlåtelse/pantsättning: Föreningen tillämpar en överlåtelseavgift om 2,5% av aktuellt basbelopp som betalas av säljaren. Föreningen tillämpar en pantsättningsavgift om 1% av aktuellt basbelopp för varje pantförskrivning som betalas av pantsättaren. Styrelsen efterfrågar en aktuell kreditupplysning på köparen vid medlemsansökan i föreningen.

Gemensamma utrymmen:

 • Innergård med grillplats, lekstuga, utemöbler
 • Tvättstuga
 • Gästlägenhet/Föreningslokal
 • Källarförråd
 • Barnvagnsförråd
 • Sopsortering (papper, kartong, glas, plast, metallförpackningar, komposterbart)
 • Cykelrum och cykelplatser under tak på innergård

I månadsavgiften ingår:

 • Värme
 • Vatten
 • TV (Telia Digital-TV, kanalpaket ”lagom”)
 • Bredband (Telia Fiber 100 Mbit/s)
 • Bredbandstelefoni (Telia)

Övrigt:

 • Föreningen äger fastigheten (ej tomträtt)
 • Hiss finns i båda uppgångarna
 • Juridiska personer godkänns ej som medlemmar
 • Ägare måste bo i lägenhet (delat ägande godkänns, minsta andel 10%)
 • Andrahandsuthyrning godkänns vid beaktansvärda skäl
 • Hembud tillämpas ej
 • Föreningen har en lokal med hyresgäst (skrädderi)
 • Föreningen har inga egna parkeringsplatser
 • Ventilation: Självdrag
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Viktigt att medlemmar följer föreningens renoveringsregler (se länk).

Stambyte och renoveringar:

 • Köks- och badrumsstammar bytta 1979. I vissa lägenheter har byten skett senare.
 • Relining av stammar genomförd 2022, ett fåtal återstår
 • Elstigar bytta 1980
 • Tak renoverat 1985, ommålat 2003
 • Fasad renoverad 2022 (mot St Eriksgatan resp Karlsviksgatan, mot gården återstår)
 • Tvättstuga renoverad 1999, löpande underhåll och byte av maskiner
 • Trapphus ommålade 2007
 • Fiber installerat 2011
 • Fönster målade 2022 (mot gatorna, de mot gården återstår)
 • Värmesystem utbytt 2012
 • Spolning av stammar 2015
 • Renovering av tak 2017
 • Renovering av föreningslokal/gästlägenhet 2018
 • Förbättring av ventilation pågår till följd av OVK
 • Renovering av grovsoprum 2019

Ekonomisk förvaltning:
Allabrf (BF Karlsvik 21 u.p.a)
Mailbox 2452
111 75 Stockholm

telefon: 08-684 422 22 (vxl.)
email: maklarsupport@allabrf.se

Teknisk förvaltning:
Styrelse, med hjälp av Adfingo Fastighetsservice AB.
Regelbunden städning av gemensamhetsutrymmen sköts av extern leverantör.
Större städning av innergård m.m görs 2ggr/år av medlemmarna.